Novica

Naprave za delo in zabavo v gospodinjstvih vedno večji porabnik električne energije

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Izsledki Raziskave energetske učinkovitosti Slovenija – REUS 2019 kažejo, da je sodoben način življenja v gospodinjstvih zelo odvisen od električne energije. Statistični podatki potrjujejo, da elektronske naprave za delo in zabavo (prenosni računalnik, namizni računalnik, televizor, WLAN, mobilni telefon) porabijo približno enako količino električne energije kot gospodinjski aparati bele tehnike in razsvetljava. Približen izračun kaže, da minimalna letna potreba po električni energiji (brez gretja in klimatizacije) znaša v povprečju 1.657 kWh za eno gospodinjstvo.

Vir: Informa Echo

V lanski Raziskavi energetske učinkovitosti Slovenije - REUS 2019 je bilo anketiranih 1002 gospodinjstev, ki so bili povprašali glede uporabe električnih naprav v svojem domu. Na podlagi odgovorov je bil narejen okvirni izračun minimalne potrebe po električni energiji, ki jo gospodinjstva potrebujejo za vsakodnevno uporabo osnovnih električnih naprav. Izračun temelji na povprečju statističnih podatkov električnih naprav, s katerimi razpolagajo gospodinjstva, na podatkih o uporabi teh naprav in najbolj energetsko učinkovitih napravah, ki so dostopne na trgu. Raziskava vsebuje nekatere omejitve, saj izračun ne upošteva porabe električne energije za gretje in hlajenje prostorov, porabe naprav v stanju pripravljenosti, porabe naprav za zabavo (npr. igralne konzole, zvočni sistemi) ter porabe več naprav istega tipa v gospodinjstvu (npr. več televizorjev).

Približen izračun pokaže, da minimalna letna potreba po električni energiji za eno gospodinjstvo znaša v povprečju 1.657 kWh, kar ob upoštevanju zadnjih razpoložljivih podatkov o ceni električne energije predstavlja letni strošek v višini 265 EUR. Preračunana minimalna letna potreba po električni energiji za vsa slovenska gospodinjstva (ob upoštevanju zadnjega merjenja je po podatkih SURS v Sloveniji 824.618 gospodinjstev) znaša skupaj 1.366 GWh oz. 219 milijonov EUR.

Raziskava je pokazala, da v povprečju gospodinjstva potrebujejo največ električne energije za uporabo električnega štedilnika, najmanj pa za polnjenje pametnega telefona. Minimalna poraba električne energije za prenosni računalnik, namizni računalnik, televizor, WLAN in polnjenje telefona približno enaka kot za hladilnik, pralni stroj, pomivalni stroj in razsvetljavo.

V Sloveniji je več kot polovico (58 %) vseh gospodinjstev enočlanskih in dvočlanskih, tri in štiričlanska gospodinjstva predstavljajo 33 % vseh gospodinjstev, gospodinjstva s 5 ali več člani pa so najmanj pogosta (9 % vseh gospodinjstev). Najnižja letna poraba energije oziroma stroški energije za osnovne električne naprave (brez gretja in hlajenja prostorov) je v povprečju:

  • 1.472 kWh oz. 236 EUR za enočlanska in dvočlanska gospodinjstva
  • 1.822 kWh oz. 291 EUR za tričlanska in štiričlanska gospodinjstva
  • 2.272 kWh oz. 364 EUR za gospodinjstva s pet ali več člani

Po podatkih raziskave REUS 2019 enočlanska in dvočlanska gospodinjstva:

  • pralni stroj uporabljajo 2,5-krat na teden ali 130-krat na leto,
  • pomivalni stroj uporabljajo 3,6-krat na teden ali 187-krat na leto,
  • skuhajo 8,4 obroka na teden ali 437 obrokov na leto,
  • električno pečico uporabljajo 4,3 ur na mesec ali 52 ur na leto,
  • prenosni računalnik uporabljajo 3,6 ure na dan ali 1.314 ur na leto,
  • imajo 4 sijalke, vklopljene več kot eno uro na dan,
  • imajo televizijo vklopljeno 4,1 ure na dan

Podrobnejše informacije

Vir: Informa Echo


© 2012 - 2024 Portal Energetika