Novica

Navodila o poročanju in zbiranju sredstev iz prispevka za končne odjemalce daljinske toplote in kupce fosilnih goriv

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Borzen kot izvajalec dejavnosti Centra za podpore je objavil Navodila o poročanju in zbiranju sredstev iz prispevka za končne odjemalce daljinske toplote in kupce fosilnih goriv.

Navodila o poročanju in zbiranju sredstev iz prispevka za končne odjemalce daljinske toplote in kupce fosilnih goriv so bila izdana:

  • na podlagi četrtega člena 12. odstavka Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 36/2014) in
  • v povezavi z objavljenim Aktom o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 38/2014).

Navodila o poročanju in zbiranju sredstev iz prispevka za končne odjemalce daljinske toplote in kupce fosilnih goriv

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika