Novica

Neizpolnjeni pogoji za odobritev poroštva za TEŠ 6

⇒ Energetika ⇒ Splošno

S strani medijev smo prejeli več vprašanj, ki se nanašajo na odobritev poroštva za 6. blok TEŠ. V nadaljevanju vam posredujemo odgovore v zvezi z zastavljenimi vprašanji.

Vlada RS se je ob obravnavi Zakona o poroštvu za 6. blok TEŠ, ki ga je v zakonodajno proceduro vložil poslanec Srečko Meh, pozitivno opredelila do prevzema poroštva, vkolikor bodo izpolnjeni pogoji, ki zagotavljajo gospodarno in pregledno izvedbo investicije.

Do danes še vedno ni izpolnjen eden izmed bistvenih pogojev. Še vedno namreč ne vemo, kakšen bo dejanski strošek montaže. Seznanjeni smo samo z oceno, ki variira  med 100 in 200 milijonov evrov. Še vedno tudi ne razpolagamo s končno vrednostjo projekta, niti s tem, ali je bil uresničen eden izmed temeljnih pogojev Vlade RS o tem, da se mora končna vrednost projekta znižati in v največji meri približati vrednosti iz NIP3.

Brez jasnih odgovorov na ta vprašanja, poroštva po našem mnenju ni mogoče ne obravnavati in ne odobriti. Izpolnitev teh pogojev pa ni na strani MzIP, pač pa na strani tistih, ki vodijo projekt. Odgovornost za izpolnitev pogojev, tako kot odgovornost za morebitne spremembe projekta in zamude, je v celoti njihova.

Na tej točki tudi odločno zavračamo vsa namigovanja , ki se pojavljajo v zvezi z domnevnim vplivanjem na izbiro posameznih podizvajalcev na projektu, smo pa začudeni, da so slovenska podjetja pri projektu, ki je vreden 1,3 milijarde evrov, opravila le manjši del poslov. Še bolj smo začudeni, da so nekatera slovenska podjetja dela lahko opravljala samo preko tujega izvajalca, ki za to zaračunava provizijo, ne pa neposredno.

Odločanje o poroštvenem zakonu za 6. blok TEŠ je v pristojnosti Državnega zbora.  Poslanke in poslanci bodo po našem mnenju lahko odgovorno odločali samo, če bodo predhodno seznanjeni s ključnimi poslovnimi podatki o projektu, eden izmed bistvenih je gotovo podatek o dejanski in končni vrednosti projekta.

 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
odnosi z javnostmi 


© 2012 - 2021 Portal Energetika