Novica

NEK po kratkotrajni zaustavitvi ponovno v omrežju

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Nuklearna elektrarna Krško je danes, od druge ure zjutraj ponovno priključena na elektroenergetsko omrežje. Trenutno obratuje s 35-odstotno močjo in postopno dviguje obremenitev.

Foto: NEK

Elektrarna se je zaustavila v soboto zjutraj, 23. novembra 2013, ko je zaščito reaktorja sprožilo neustrezno delovanje novega merilnega sistema temperature reaktorskega hladila. Opravljena je bila temeljita diagnostika in izvedeni potrebni korektivni ukrepi na krmilnih elementih (relejih).
 
Ker so ob zaustavitvi vsi sistemi delovali pravilno in je bila elektrarna v stabilnem stanju, se je ponovni zagon lahko zgodil razmeroma hitro oz. takoj zatem, ko so bili ugotovljeni in odpravljeni vzroki za težavo. Kratkotrajna samodejna zaustavitev je bila posledica delovanja reaktorske zaščite, ki se aktivira na osnovi meritev razlike temperatur primarnega hladila med vstopom in izstopom iz reaktorja. Ker je bila elektrarna v trenutku samodejne zaustavitve v povsem normalnem stanju, je bilo jasno, da delovanje zaščite ni bilo sproženo zaradi dejanskih mejnih vrednosti temperatur, temveč zaradi kratkotrajne zunanje elektromagnetne motnje oziroma impulza.
 
Po končani diagnostiki in ugotovitvi kaj je povzročilo neželene motnje, so strokovnjaki Nuklearne elektrarne Krško izvedli potrebne prilagoditve na relejih, da bi zagotovili pravilno delovanje merilnega sistema primarnega hladila, ki je bil vgrajen v tokratnem remontu.
 
Elektrarna bo svojo polno zmogljivost dosegla predvidoma v naslednjih nekaj dneh.


© 2012 - 2023 Portal Energetika