Novica

NEK zaustavljena zaradi neustreznega delovanja novega merilnega sistema

Nuklearna elektrarna Krško je bila po zaključenem remontu v torek ponovno vključena v elektroenergetsko omrežje in je postopoma dvigovala svojo moč. Malo pred peto uro danes zjutraj, ko je elektrarna stabilno obratovala z 90-odstotno močjo, je prišlo do samodejne zaustavitve reaktorja. Zaustavitev je povzročilo neustrezno delovanje novega merilnega sistema. Elektrarna je sedaj v stanju vroče zaustavljenosti.

Foto: URSJV

Vzrok zaustavitve je bilo neustrezno odzivanje elektronike zaščitnega sklopa reaktorja in sicer tistega, ki je povezan z novo vgrajenim sistemom za merjenje temperature reaktorskega hladila. Do proženja ene izmed reaktorskih zaščit je prišlo zaradi elektronske ali električne kratkotrajne motnje v elektronskem tokokrogu zaščite, je pojasnil predsednik uprave NEK-a Stane Rožman. Gre za popolnoma nov kompleksen merilni sistem nadzora in proženja reaktorske zaščite. Zaustavitev ni v nobenem primeru povezana z dejanskim stanjem elektrarne, vsi parametri elektrarne so bili ob zaustavitvi na normalnih vrednostih.

Zamenjava sistema meritve temperature reaktorskega hladila je ena izmed tridesetih modifikacij, ki so bile izvedene med letošnjim remontom. Ob zviševanju moči elektrarne po ponovnem zagonu je osebje elektrarne skupaj z dobaviteljem tega merilnega sistema, podjetjem Westinghouse, spremljalo njegovo delovanje pri različnih obremenitvah. Odzivanje novega sistema je bilo do trenutka zaustavitve v skladu s projektnimi vrednostmi. Skupna ugotovitev je, da vzrok težave ni povezan s stanjem elektrarne, ampak gre le za neustrezno odzivanje elektronike. Trenutno poteka natančno ugotavljanje in odpravljanje vzroka omenjene motnje.

 

O dogodku so v NEK-u obvestili tudi Upravo RS za jedrsko varnost, od koder so sporočili, da so vsi tehnološki varnostni sistemi pravilno delovali in da je osebje elektrarne ustrezno ukrepalo. Po dosedanjih podatkih ni bilo nobenih vplivov na okolje. Na Upravi za jedrsko varnost spremljajo razvoj dogodkov in bodo javnost sproti obveščali o morebitnih nadaljnjih aktivnostih.


Elektrarna bo ponovno v omrežju predvidoma do začetka naslednjega tedna.


© 2012 - 2023 Portal Energetika