Novica

Nekoliko nižje cene naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 76/10), se 3. novembra 2010 spremenijo modelske cene vseh naftnih derivatov, ki se nekoliko znižajo.

Na takšne spremembe cen so v glavnem vplivala gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, nekoliko pa tudi gibanja tečaja USD/€.
 

V obračunskem obdobju (od 18. do 29. oktobra 2010), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov občutno znižale, nekoliko pa se je zvišal tečaj USD v odnosu na €. Rezultat takšnih gibanj so nekoliko nižje modelske in prodajne cene pred dajatvami za vse naftne derivate.

 

Ob tokratni spremembi cen Vlada RS ni spremenila višine trošarin, zato so se vse spremembe modelskih cen v celoti prenesle v sprembe cen naftnih derivatov z dajatvami, ki so se nekoliko znižale.

 

Nove cene naftnih derivatov veljajo od 3. do 15. novembra 2010.


© 2012 - 2024 Portal Energetika