Novica

Neodvisnost regulatorjev izrednega pomena

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Na mednarodnem forumu pod naslovom "Energetika in regulativa", ki je včeraj potekal v Ljubljani, je številne udeležence pozdravil državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor mag. Bojan Kumer in v svojem nagovoru predstavil vrsto aktualnih novosti in izzivov, ki jih prinašata na eni strani nova evropska in na drugi strani nacionalna zakonodaja na tem področju.

Lastniki stavb, ki svojih nepremičnin ne prodajajo ali ne oddajajo v najem, energetske izkaznice ne potrebujejo.

Tega foruma smo veseli tudi na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, saj sovpada s sprejemom novega Energetskega zakona (EZ-1), s katerim se vloga regulatorja v Sloveniji krepi" je v uvodu povedal državni sekretar mag. Kumer.

V svojih razmišljanjih o vlogi regualtorjev je Kumer izpostavil, da se je njihova vloga sicer razširila, a njihova osnovna naloga, regulacija naravnega monopola električnih in plinskih omrežij, ostaja ključna. Neodvisnost regulatorjev tako od države kot od industrije pa je izrednega pomena za zagotavljanje konkurenčne in zanesljive oskrbe z energijo.

 

Država še vedno lahko nastopa kot investitor v naložbe v elektrarne in omrežja, vendar je pri tem pomembno, da se obnaša enako kot privatni investitorji. Naložba mora biti rentabilna. Investicije ali vsaj soinvestiranje v energetski sektor pa so pomemben del energetske politike, saj gre večinoma za velike investicije, ki jih zmorejo le največje družbe in države. 


Z novim Energetskim zakonom je postavljen nekoliko drugačen zakonski okvir za strateški pristop države. Nacionalni energetski program se po novem imenuje DREN (Državni razvojni energetski načrt), za njegov sprejem pa je pristojna Vlada Republike Slovenije in ne več Državni zbor, kar mu daje več prožnosti.

 

Državni zbor Republike Slovenije bo po novem zakonu sprejemal Energetski koncept Slovenije (EKS). V nasprotju z dosedanjim Nacionalnim energetskim programom bo EKS precej krajši dokument, v katerem ne bo več navedenih konkretnih objektov. To bo onemogočalo, da bi strateški dokument postal talec lobijev. Okvir za sprejem strategije, ki ga daje stari energetski zakon je namreč tak, da nove strategije že vrsto let sploh ni bilo mogoče sprejeti. "S tem razlogom smo ta okvir v novem Energetskem zakonu (EZ-1) spremenili in upamo, da bo to pripomoglo, da bomo končno lahko dobili novo strategijo," je zaključil Kumer.


© 2012 - 2023 Portal Energetika