Novica

Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za menjavo kurilnih naprav in občinam za električne polnilnice

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad je v Uradnem listu RS, št. 66/2017 objavil nov javni poziv za dodelitev 100 -odstotnih subvencij socilano šibkim občanom za menjavo kurilnih naprav na degradiranih območjih na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. No voljo tudi nepovratna sredstva občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih Natura 2000.

Okolju prijaznejša električna vozila prispevajo k zmanjševanju emisij CO2, PM10 ter trajnostni mobilnosti.

V okviru javnega poziva 59SUB-SOCOB17 je na voljo 440.000 EUR nepovratnih finančnih spodbud socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje. Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le v primeru, če občinski akt ali lokalni energetski koncept na tem območju ne določata drugega prednostnega načina ogrevanja. Novost je, da so do spodbud poleg lastnikov stanovanjskih stavb, ki so prejemniki redne denarne socialne pomoči, odslej upravičeni tudi najemniki občinskih stanovanj in prejemniki varstvenega dodatka. Ukrep poleg izboljšanja kakovosti zraka prispeva k zmanjševanju energetske revščine.

Nova nepovratna sredstva v skupni višini 400.000 EUR so v okviru javnega poziva 53SUB-EVPOL17 na voljo tudi občinam za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila, namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot 3.000 EUR za posamezno AC polnilno postajo oziroma ne več kot 5.000 EUR za posamezno DC polnilno postajo. Polnilne postaje morajo izpolnjevati tehnične zahteve, določene v Uredbi o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu (Ur. l. RS, št. 41/17).

Vir: Eko Sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika