Novica

Nestrinjanje s pobudo družbe Elektro Gorenjska in drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti Energetskega zakona

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 176. redni seji sprejela mnenje, da se ne strinja s pobudo družbe Elektro Gorenjska in drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 78. in 82. člena Energetskega zakona EZ-1). Mnenje je poslala Državnemu zboru RS in Ustavnemu sodišču RS.

Vla RS se ne strinja s pobudniki za oceno ustavnosti četrtega odstavka 78. člena Energetskega zakona EZ-1 (v zvezi z začasnim prenesom izvajanje nalog gospodarske javne službe dejavnost distribucijskega operaterja  na drugo fizično ali pravno osebo) in 82. člena EZ-1 (v zvezi z najemom distribucijskega sistema in plačilom za izvajanje nalog).

Vlada se ne strinja z navedbami in očitki pobudnikov o kršitvah ustave in meni, da so izpodbijane zakonske določbe skladne z ustavo in tudi pravom EU. Ob tem pobudniki po mnenju vlade ne izkazujejo pravnega interesa za vložitev pobude.

Vlada RS mnenje poslala Državnemu zboru RS in Ustavnemu sodišču RS.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika