Novica

Nižje cene naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 78/09), se 24. avgusta 2010 znižajo modelske cene vseh naftnih derivatov.

Na takšne spremembe cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, v manjšem obsegu pa tudi gibanje tečaja USD/€. 


V obračunskem obdobju (od 9. do 20. avgusta 2010), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov precej znižale, vendar pa se je v istem času vrednost  USD v odnosu do € nekoliko zvišala. Ker na borzah naftni derivati kotirajo v USD, je zvišanje vrednosti USD nasproti € zmanjšalo učinke znižanja borznih cen. Zato znižanje cen v € ni tako veliko, kot je bilo znižanje cen naftnih derivatov v USD. Rezultat takšnih gibanj so nižje modelske in prodajne cene pred dajatvami za vse naftne derivate.


Ob tokratni spremembi cen Ministrstvo za finance ni predlagalo sprememb trošarin, zato se celotno znižanje modelskih cen v celoti prenese v znižanje cen naftnih derivatov z dajatvami.

 

Nove cene naftnih derivatov veljajo od 24. avgusta do 6. septembra 2010.


© 2012 - 2021 Portal Energetika