Novica

Nižje cene naftnih derivatov v Sloveniji v tretjem četrtletju 2015

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Statistična časovna vrsta povprečnih cen naftnih derivatov v Sloveniji za neosvinčen motorni bencin 95, neosvinčen motorni bencin 98, dizelsko gorivo, kurilno olje ekstra lahko KOEL, industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla in UNP – avtoplin, je dopolnjena s podatki za tretje četrtletje 2015.

V letu 2015 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 13.041 GWh in je bila za 2,5 % večja kot leta 2014.

V tretjem četrtletju 2015 znašajo povprečne maloprodajne cene v Sloveniji:

 • 1,302 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95,
 • 1,359 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98,
 • 1,171 EUR/l za dizelsko gorivo,
 • 0,836 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko KOEL,
 • 0,597 EUR/kg za industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla in
 • 0,603 EUR/l za UNP – avtoplin.

Povprečne maloprodajne cene v Sloveniji so v tretjem četrtletju 2015, v primerjavi z enakim obdobjem leta 2014, nižje pri vseh naftnih derivatih in sicer:

 • neosvinčen motorni bencin 95 za 11,1 %,
 • neosvinčen motorni bencin 98 za 9,2 %,
 • dizelsko gorivo za 14,1 %,
 • kurilno olje ekstra lahko KOEL za 18,7 %,
 • industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla za 28 % in
 • UNP – avtoplin za 20,3 %.

Tudi v primerjavi z drugim četrtletjem 2015, so v tretjem četrtletju 2015 povprečne maloprodajne cene v Sloveniji nižje pri vseh naftnih derivatih:

 • neosvinčen motorni bencin 95 za 3,5 %,
 • neosvinčen motorni bencin 98 za 2,8 %,
 • dizelsko gorivo za 4,9 %,
 • kurilno olje ekstra lahko KOEL za 5,9 %,
 • industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla za 8,4 % in
 • UNP – avtoplin za 3,9 %.

Maloprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji so v tretjem četrtletju 2015 nižje, v primerjavi s tretjim četrtletjem 2014 oz. drugim četrtletjem 2015, saj je vpliv znižanja cen brez dajatev za vse naftne derivate v tretjem četrtletju 2015 višji, kot je vpliv sprememb dajatev (taksa CO2, prispevek URE, prispevek OVE & SPTE in trošarine) v tem obdobju.


Podrobnejši prikaz strukture cene naftnih derivatov v Sloveniji za posamezno četrtletje je objavljen v časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika