Novica

Nižje maloprodajne cene električne energije v zadnji četrtini leta 2017

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za 4. četrtletje (oktober - december) leta 2017. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 1,5 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znižala za 2,8 %.

Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 3 %, za negospodinjske porabnike pa nižja za 5 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce v Sloveniji za 4. četrtletje (oktober - december) 2017.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 4. četrtletju 2017 znašala 154,4 EUR/MWh in je bila za 5,7 % nižja od maloprodajne cene v 3. četrtletju 2017. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 1,5 %.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 4. četrtletju 2017 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 53,4 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 3 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, je znašala 53,7 EUR/MWh (brez DDV) in se v opazovanem obdobju enega leta ni spremenila. Zaračunane dajatve za namene energetike za povprečnega gospodinjskega odjemalca so v 4. kvartalu 2017 znašale 16,3 EUR/MWh (brez DDV) in so se v opazovanem obdobju enega leta znižale za 2 %.

V 4. četrtletju 2017 je delež postavke dobava energije v strukturi končne cene znašal 34,7 %, delež omrežnine 34,8 %, delež dajatev v energetiki 10,5 %, delež trošarine 2,0 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Negospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 4. četrtletju 2017 znašala 92,3 EUR/MWh in je bila za 6,6 % višja od maloprodajne cene v 3. četrtletju 2017 (razlog  sezonski vpliv višjih postavk omrežnine). V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika znižala za 2,8 %.

Postavka dobava energije je v 4. četrtletju 2017 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 43,1 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 5 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema je znašala 20,5 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta zvišala v povprečju za 1 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 4. četrtletju 2017 znašale 9,4 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju znižale za 1,6 %.

Spremenjena trošarinska zakonodaja (ZTro-1), ki znižuje obremenitev trošarinskih zavezancev z letno porabo električne energije nad 10.000 MWh ter omogoča oprostitev oziroma vračilo trošarine za energetsko intenzivna podjetja, je pomenila za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 4. četrtletju 2017 obremenitev v višini 2,6 EUR/MWh.

V 4. četrtletju 2017 je delež postavke za dobavo energije znašal 57,0 %, delež omrežnine 27,1 %, delež dajatev v energetiki 12,4 %, delež trošarine pa 3,5 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za negospodinjskega odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

Vir: MzI


© 2012 - 2022 Portal Energetika