Novica

Nov daljnovod med Železniki in Bohinjem uradno predan namenu

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Generalni direktor Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo, Danijel Levičar je včeraj, 22. 9. 2016, na Soriški planini sodeloval na otvoritvenem nagovoru ob slavnostni predaji svojemu namenu 110 in 20 kilovoltno daljnovodno distribucijsko povezavo med Železniki in Bohinjem.

»Na Ministrstvu za infrastrukturo prepoznavamo pomen tega daljnovoda še posebej v luči sklenitve gorenjske zanke. Nova pridobitev prinaša večjo zanesljivost in kvaliteto oskrbe z električno energijo«, je poudaril generalni direktor. V nagovoru je še izpostavil: »Elektro Gorenjska je uspešno izpeljala vse postopke javnega naročanja, umeščanja v prostor, pridobivanja dovoljenj in ne nazadnje je uspela izpeljati tudi samo gradnjo kot načrtovano in znotraj finančnih okvirjev. To so veliki izzivi, ki za premagovanje zahtevajo odločno vodenje, znanje, sposobnost sklepanja dogovorov in pa seveda močan kolektiv, ki je ključen za izvedbo.«

Nova distribucijska daljnovodna povezava med Selško in Bohinjsko dolino je vredna 13,5 milijona evrov in predstavlja največjo in najzahtevnejšo energetsko investicijo v zgodovini Elektra Gorenjska. Dolžina daljnovodne trase znaša 18,8 kilometrov in poteka prek dveh občin, sedmih katastrskih občin in 309 parcelnih številk. Kot posebnost: pri gradnji omenjene daljnovodne povezave je bila prvič v Sloveniji sistematično uporabljena metoda temeljenja z mikropiloti.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika