Novica

Nov javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad nadaljuje program dodeljevanja ugodnih kreditov za financiranje okoljskih naložb pravnih oseb. Nameni okoljskih naložb, za katere je mogoče pridobiti kredit, so enaki kot v predhodnih javnih pozivih. Enaka ostaja tudi obrestna mera (trimesečni EURIBOR +1,3 %) in najvišji znesek na posamezno vlogo (2 milijona EUR).

Skupna višina sredstev po javnem pozivu znaša 10,0 mio EUR.

Eko sklad je objavil nov javni poziv (65PO21) v skupni višini 10 mio sredstev za ugodno kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb za naslednje ukrepe:

  • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;
  • zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov);
  • gospodarjenje z odpadki;
  • varstvo voda in učinkovita raba vode;
  • odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo;
  • začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Javni poziv omogoča pridobitev kredita tudi za postavitev, rekonstrukcijo ali razširitev sistemov in naprav za ogrevanje ali hlajenje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, ki kot primarni energent uporabljajo energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov. S tem bo podjetnikom omogočeno, da bodo lahko v eno vlogo za dodelitev kredita združili postavitev sončne elektrarne in toplotne črpalke (prej v dveh ločenih pozivih).

Z novim javnim pozivom se zaradi zaključka prehodnega obdobja uvajanja novega načina podajanja vrednosti emisij za nova vozila, prvič registrirana po 1. 1. 2021 doda zgornja emisijska vrednost CO2 104 g/km po WLTP, saj bo z novim letom vrednost emisij v dokumentih za nova vozila navedena le še po metodi WLTP. To pomeni, da so do kredita upravičena:

  • nova vozila, registrirana po 1. 1. 2021, katerih izpusti CO2 so nižji od 104 g/km (izmerjeno po metodi WLTP) in
  • nova in rabljena vozila, registrirana do 31. 12. 2020, katerih izpusti CO2 so nižji od 85 g/km (izmerjeno po metodi NEDC).

Poziv ohranja enako obrestno mero, ki znaša trimesečni EURIBOR + 1,3 %. Najvišji znesek dodeljenega kredita na posamezno vlogo ostaja 2 milijona EUR, najnižji pa 25.000 EUR, najdaljša odplačilna doba 15 let. Javni poziv vlagateljem za isto naložbo še vedno omogoča tudi pridobitev tako kredita kot nepovratne finančne spodbude.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika