Novica

Nova članica Upravnega odbora Geološkega zavoda Slovenije

Vlada RS je na današnji 72. redni seji sprejela sklep o razrešitvi dosedanjega člana in imenovanju nadomestne članice Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Geološki zavod Slovenije (GeoZS).

Ključno je pospešiti izvajanje strateških vladnih projektov zelene javnofinančne reforme ter energetske prenove stavb.

Dosedanjega člana upravnega odbora Geološkega zavoda Slovenije mag. Hinka Šolinca se iz upravnega odbora razreši zaradi prenehanja delovnega razmerja na Ministrstvu za infrastrukturo. Do poteka mandata Upravnega odbora se na njegovo mesto imenuje nadomestno članico Gabrielo Börc Smolič, in sicer do 12. 2. 2018.

Geološki zavod Slovenije (GeoZS) je javni raziskovalni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. Njegov osnovni namen je zagotoviti čim boljše poznavanje geološke zgradbe ozemlja Republike Slovenije in zbiranje, vodenje ter posredovanje geoloških podatkov.

Vir: MIZŠ


© 2012 - 2023 Portal Energetika