phd thesis on crm in banking sector marketing writing ethics in the news essay read write think essay map what should a research paper look like write my paper not plagiarized

Novica

Nova javna poziva za kreditiranje okoljskih naložb in dodelitev kombiniranih spodbud URE in OVE pravnih oseb

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad nadaljuje program dodeljevanja ugodnih kreditov za financiranje okoljskih naložb in dodeljevanja kombiniranih finančnih spodbud za naložbe učinkovite rabe in obnovljivih virov energije pravnih oseb. Nameni okoljskih naložb, za katere je mogoče pridobiti kredit in subvencijo, so enaki kot v predhodnih javnih pozivih, zgolj kriteriji so pri določenih namenih usklajeni z novimi standardi.

Javna poziva sta odprta do objave zaključka oz. dodelitve vseh sredstev.

Eko sklad je objavil nov javni poziv (82FS-PO20) za pravne osebe, čigar predmet so kombinirane finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

Nameni okoljskih naložb, za katere je mogoče pridobiti spodbudo Eko sklada, so enaki kot v predhodnih javnih pozivih. Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe. Pri ukrepu energetske učinkovitosti v tehnološkem procesu sta dodani omejitvi, in sicer lahko višina nepovratnih sredstev znaša največ 250 EUR na 1 MWh v energetskem pregledu izkazanega letnega prihranka energije pri enakem letnem obsegu obratovanja naprave ali procesa, ter vračilna doba naložbe, ki mora biti krajša od 12 let.

Višina za pridobitev kredita je omejena do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Odplačilna doba kredita ostaja enaka, in sicer največ 15 let oziroma manj, v kolikor je doba vračila naložbe krajša, rok za zaključek naložbe pa je 2 leti. Tudi predlagana obrestna mera ostaja nespremenjena (trimesečni EURIBOR + 0 %), najnižji znesek odobrenega kredita pa znaša 25.000 EUR.


Eko sklad je objavil tudi javni poziv (64PO20) v skupni višini 10 mio sredstev za ugodno kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb za naslednje ukrepe:

  • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;
  • zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov);
  • gospodarjenje z odpadki;
  • varstvo voda in učinkovita raba vode;
  • odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo;
  • začetne naložbe v okoljske tehnologije.

V aktualnem pozivu so nekoliko zaostreni pogoji za nakup osebnih avtomobilov na hibridni pogon, kjer se je emisijska vrednost CO2 v kombiniranem načinu vožnje zaostrila na največ 85 g/km. Poziv ohranja enako obrestno mero, ki znaša trimesečni EURIBOR + 1,3 %. Najvišji znesek dodeljenega kredita na posamezno vlogo ostaja 2 milijona EUR, najnižji pa 25.000 EUR, najdaljša odplačilna doba znaša 15 let. Najvišji delež kredita je 85 % priznanih stroškov naložbe.

Javni poziv vlagateljem za isto naložbo še vedno omogoča hkratno pridobitev tako kredita kot nepovratne finančne spodbude.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2020 Portal Energetika