Novica

Nova predsednica in članica slovenske delegacije Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado RS in Vlado RH glede NEK

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji razrešila predsednika slovenske delegacije Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo dr. Mateja Lahovnika in za predsednico imenovala mag. Darjo Radić, ministrico za gospodarstvo.

Vlada je razrešila tudi člana slovenske delegacije Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo Janka Straška in za članico imenovala Ksenjo Žnideršič Planinc, v. d. direktorja Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK.

 

 

Zaradi odstopa dr. Mateja Lahovnika z mesta ministra za gospodarstvo in zamenjave Janka Straška, direktorja Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, je bilo treba imenovati nova člana Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (Meddržavna komisija).


© 2012 - 2023 Portal Energetika