Novica

Nove spodbude Eko sklada za naložbe v stavbah in električna vozila

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad je v Uradnem listu RS, št. 56/2017 objavil nove javne pozive za nepovratne finančne spodbude za naložbe v stavbah in vozila. Med novostmi za občane so znatno višja nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav s toplotno črpalko ali novo kurilno napravo na lesno biomaso ter nepovratna sredstva za ogrevanje na plin v občinah, degradiranih zaradi onesnaženosti zraka. Druga novost so nepovratna sredstva za električna motorna kolesa in mopede. Občani bodo vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev za električna vozila lahko oddali po izvedbi naložbe.

Za nove naložbe rabe OVE in URE v stavbah je za občane na voljo 16,0 mio EUR nepovratnih finančnih spodbud.
Za nakup novih e-vozil je za občane na voljo 0,7 mio EUR, za pravne osebe pa 1,0 mio EUR nepovratnih finančnih spodbud.

V okviru javnega poziva 54SUB-OB17 je na voljo 16,0 mio EUR nepovratnih finančnih spodbud občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti v eno- in dvostanovanjskih stavbah ter za nekatere naložbe v posameznih stanovanjih v večstanovanjskih stavbah. V občinah s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana,  Maribor, Murska Sobota, Novo Mesto, Trbovlje, Zagorje ob Savi) kot nov upravičen ukrep velja vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe.

Za ukrepa zamenjave stare kurilne naprave z novo napravo za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe so nepovratne finančne spodbude bistveno višje, in sicer za:

  • kurilno napravo na lesno biomaso do 50 % (prej 20 %) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR (prej 2.000 EUR) na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost oziroma do 60 % (prej 50 %) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR (prej 4.000 EUR) na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;
  • toplotno črpalko do 40 % (prej 20 %) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR (prej 2.500 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica/voda in 2.500 EUR (prej 1.000 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, oziroma do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR (prej 3.100 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica/voda in 3.200 EUR (prej 1.250 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Spodbude so višje za hkratno izvedbo večih ukrepov.

Nova nepovratna sredstva so na voljo tudi za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet za občane (javni poziv 57SUB-EVOB17) in pravne osebe (javni poziv 55SUB-EVPO17), pri čemer veljajo naslednje spremembe:

  • dodane so nove kategorije vozil, za katere je mogoče pridobiti spodbudo, in sicer kolesa na motorni pogon in motorna kolesa (kategorije od L5e do L1e-A);
  • akumulatorji ne smejo temeljiti na svinčevi tehnologiji (slab izkoristek, kratka življenjska doba, strupen odpadek);
  • namesto 3 mora sedaj najmanj 2 leti po prvi registraciji vozilo ostati registrirano in v lasti prejemnika nepovratnih sredstev;
  • ne samo pravne osebe, tudi občani sedaj lahko z eno vlogo kandidirajo za več vozil;
  • postopek za občane bo prijaznejši, saj bodo za pridobitev nepovratnih sredstev za električno vozilo vlogo oddali po nakupu vozila.

Za vse ukrepe, za katere so na voljo nepovratna sredstva, lahko upravičene osebe poleg le-teh pridobijo tudi ugoden kredit Eko sklada.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2021 Portal Energetika