Novica

Nove spodbude za naložbe v energijsko učinkovite stavbe družbenega pomena in avtobuse za javni potniški promet

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad je v Uradnem listu RS, št. 58/2017 objavil nov javni poziv za dodelitev nepovratnih sredstev občinam in ministrstvom za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb, namenjenih kulturi, razvedrilu, izobraževanju, znanstveno raziskovalnemu delu, zdravstveni oskrbi, športu, muzejev in knjižnic. Ponovno so na voljo tudi nepovratna sredstva občinam za okolju prijaznejše avtobuse za javni potniški promet.

Za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena je na voljo 12 mio EUR nepovratnih sredstev.
Za nakup novih avtobusov za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka je na voljo 2,8 mio EUR nepovratnih sredstev.

V okviru javnega poziva 56SUB-LSRS17 je na voljo 12,0 mio EUR nepovratnih finančnih spodbud za  samoupravne lokalne skupnosti (občine) in ministrstva. Poziv je namenjen spodbujanju gradnje skoraj nič-energijskih stavb, namenjenih kulturi, razvedrilu, izobraževanju, znanstveno raziskovalnemu delu, zdravstveni oskrbi, športu, muzejev in knjižnic. Nove stavbe bodo morale biti visoko energijsko učinkovite, pri čemer mora biti potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini. Takšne, skoraj nič-energijske stavbe, dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja, višjo kakovost bivalnega in delovnega okolja. Višina nepovratne finančne spodbude je določena glede na neto ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe, vrsto vgrajenih toplotno-izolacijskih materialov in uporabo lesa ter bo spodbujala optimalno, trajnostno zasnovo stavbe, učinkovito vodenje, nadzor in izvajanje projektov ter racionalno gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi izvedbi skoraj nič-energijske stavbe. Višina spodbude znaša od 240 do 400 EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe in ne sme presegati 50 % priznanih stroškov naložbe.

Nova nepovratna sredstva v skupni višini 2,8 mio EUR so v okviru javnega poziva 50SUB-AVPO17 na voljo tudi občinam, degradiranim zaradi onesnaženosti zraka, za nakup novih, okolju prijaznejših avtobusov za javni potniški promet. Namen poziva je z nakupom novih avtobusov širiti oziroma vzpostaviti nove avtobusne linije javnega mestnega potniškega prometa oziroma na obstoječih avtobusnih linijah javnega mestnega potniškega prometa zamenjati zastarele avtobuse z visokimi izpusti delcev PM10 s sodobnimi avtobusi z nizkimi emisijami delcev ter tako zmanjšati količino emitiranih delcev. Skupni učinek je tako izboljšanje kakovosti zraka in bivanja na območjih občin na t.i. degradiranih območjih. Občina ima pravico do finančne spodbude za nakup novih avtobusov za kategorije M2 ali M3 in emisijskega razreda EURO IV, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Sloveniji na njeno ime. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % vrednosti cene za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:

  • 300.000 EUR za nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2;
  • 250.000 EUR za nakup novega priključnega električnega hibridnega vozila (plug-in);
  • 200.000 EUR za nakup novega vozila na stisnjen zemeljski plin (SZP) ali utekočinjen zemeljski plin (UZP),

Eko sklad za vse ukrepe, za katere so na voljo nepovratna sredstva Eko sklada, ponuja tudi ugoden kredit. Ta je še posebej ugoden za občine, saj za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb obrestna mera znaša trimesečni EURIBOR + 0 %, za ostale naložbe občin pa trimesečni EURIBOR + 1 %.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika