Novica

Nove spodbude za trajnostno mobilnost v podjetjih

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih, katerega namen je spodbuditi izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti v podjetjih oz. prehod na trajnostno mobilnost v zasebnem sektorju in s tem prispevati k zmanjševanju emisij v sektorju prometa.

Pri novem javnem pozivu 78FS-PO19 gre za kombinirane finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev v višini od 20 % do 50 % vrednosti naložbe (odvisno od ukrepa) in kredita z ugodno obrestno mero (trimesečni EURIBOR + 1,3 %), dodeljene pa bodo po pravilu »de minimis« pomoči.

Predmet sofinanciranja po pozivu so naslednji ukrepi:

  • izdelava mobilnostnih načrtov,
  • postavitev parkirišč za kolesa in kolesarnice,
  • nakup električnih koles (e-koles) in koles za službeno uporabo,
  • nakup polnilnic za električna vozila in polnilnic za vozila na vodik,
  • prikazovalniki bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času, ter
  • registratorji odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza.

Spodbuda za nakup koles in električnih koles (e-koles) je namenjena spodbujanju kolesarjenja oz. dnevne mobilnosti s kolesom kot pomembne okoljsko in družbeno trajnostne alternative avtomobilom za prevoz krajših razdalj. Spodbuda za parkirišča za kolesa in kolesarnice je namenjena izboljšanju pogojev za kolesarjenje zaposlenih, zagotovljeno varno parkiranje predstavlja pomemben element odločanja za prihod na delo s kolesom.

Spodbuda za polnilnice je namenjena vzpostavitvi infrastrukture za polnjenje za vozni park podjetja in vozila zaposlenih ter javno uporabo. Spodbude so namenjene polnilnicam, ki omogočajo izboljšano uporabniško izkušnjo, nižjo ceno polnjenja, boljše izkoriščanje obnovljivih virov za polnjenje, zmanjševanje emisij v prometu ter aktivno vključitev v elektro-energetski sistem,

Spodbuda je namenjena tudi sporočanju o prihodih vozil javnega potniškega prometa z namenom informirati o aktualnem dogajanju in povečani uporabi javnih prevoznih sredstev za prihod in odhod na delovno mesto, ter registriranju trajnostnih načinov prihoda na delo za možnost nagrajevanja takšnih prihodov.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti.

Podrobnosti

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika