Novica

Novela Uredbe o DLN za daljnovod 2 × 110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o državnem lokacijskem načrtu (DLN) za daljnovod 2 × 110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sprememba in dopolnitev Uredbe o DLN se nanaša na manjkajoče zemljiške parcele, ki jih obsega veljavni načrt v grafičnem delu, v tekstualnem delu pa niso opredeljene, ter eno odvečno zemljiško parcelo, navedeno v napačni katastrski občini.

Uredba bo začela veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


© 2012 - 2022 Portal Energetika