Novica

Novela Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 31. redni seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.

Namen novele je dopolniti obstoječi Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK), saj je bila 30. decembra 2022 sprejeta Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. S slednjo je vlada regulirala cene električne energije za mikro, mala in srednje velika podjetja do 30. junija 2023. Zaradi omenjene uredbe je potrebno prilagoditi ZPGOPEK, in sicer da ta ista mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo regulirano ceno električne energije, niso hkrati upravičena tudi do pomoči za gospodarstvo za električno energijo po ZPGOPEK za čas trajanja regulacije. Sprememba vpliva tudi na izvajanje ukrepov za ohranitev delovnih mest, saj so pogoji za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo vezani na pogoje pri pomoči za gospodarstvo.

Mikro, malo in srednje veliko podjetje, ki ima regulirano ceno elektrike in zato ni upravičeno do pomoči za gospodarstvo za prve pol leta, ne more koristiti ukrepov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za ohranjanje delovnih mest.

Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki poleg električne energije uporabljajo morda tudi zemeljski plin ali tehnološko paro, so nespremenjeno upravičena do pomoči za gospodarstvo za ta dva energenta skladno s pogoji v veljavnem zakonu kot tudi do drugih ukrepov v zakonu.

Predlog zakona bo obravnavan po nujnem postopku, da bi se preprečile težko popravljive posledice dviga cen energentov za delovanje države, posebej na področju gospodarstva.

Vir: MGRT

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika