Novica

Novelacija Programa izvedbe infrastrukturnih objektov na HE Krško

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela novelacijo Programa izvedbe infrastrukturnih objektov na HE Krško. V Načrtu razvojnih programov se spremeni vrednost projekta Državne ureditve v sklopu HE Krško.

Zaradi spremenjene dinamike izvajanja del, izdelave detajlnejše projektne dokumentacije, katera je podala nove ocene investicije, uskladitev ocen celotne investicije z realnimi vrednosti pogodb in določitev spremenjenih virov financiranja je bila višina investicije, po tekočih cenah  za obdobje 2010 – 2014, ocenjena na 70.610.972 evrov.

Z upoštevanjem poplačila obveznosti stroškov kredita, ki ga je leta 2011 za gradnjo najelo podjetje INFRA d. o. o., bodo stroški izgradnje vseh ureditev znašali 71.748.444 evrov, od tega Ministrstvo za kmetijstvo in okolje iz Vodnega sklada zagotavlja 49.578.849 evrov, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor – DRSC, 6.752.693 evrov, preostali del v višini 15.416.901 evrov pa predstavlja vložek HESS d. o. o., ELES d. o. o., Adriaplin d. d., Elektro Celje d. d. in Občine Krško. Izgradnja ureditev se zaključi v letu 2014, financiranje pa v letu 2015.


© 2012 - 2022 Portal Energetika