Novica

Novelacija projektov za nadomestila dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina iz naslova draginje

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 108. dopisni seji sprejela sklep o spremembi projektov iz naslova nadomestil dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina zaradi draginje v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023-2026.

Vlada je sprejela sklep, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023-2026 spremenijo projekti:

 • 2430-23-4002 Nadomestilo EE SIJ ACRONI – draginja,
 • 2430-23-4003 Nadomestilo EE ZDS Jesenice – draginja,
 • 2430-23-4004 Nadomestilo EE NGEN – draginja,
 • 2430-23-4005 Nadomestilo EE Suncontract - draginja,
 • 2430-23-4006 Nadomestilo EE HEP Energija – draginja,
 • 2430-23-4007 Nadomestilo EE HSE - draginja
 • 2430-23-4008 Nadomestilo EE Petrol – draginja,
 • 2430-23-4009 Nadomestilo EE E3 – draginja,
 • 2430-23-4010 Nadomestilo EE Energija plus – draginja,
 • 2430-23-4011 Nadomestilo EE ECE – draginja,
 • 2430-23-4012 Nadomestilo EE ENERGETIKA LJUBLJANA – draginja,  
 • 2430-23-4013 Nadomestilo EE GEN-I – draginja,
 • 2430-23-4014 Nadomestilo EE Elektro energija, – draginja,
 • 2430-23-4016 Nadomestila ZP ECE – draginja,
 • 2430-23-4017 Nadomestila ZP Energija plus – draginja,
 • 2430-23-4019 Nadomestila ZP Komunala Sevnica – draginja,
 • 2430-23-4020 Nadomestila ZP Petrol – draginja,
 • 2430-23-4021 Nadomestila ZP Energetika Ljubljana - draginja,
 • 2430-23-4022 Nadomestila ZP Geoplin – draginja,
 • 2430-23-4025 Nadomestila ZP ADRIAPLIN – draginja,
 • 2430-23-4026 Nadomestila ZP Energetika Celje – draginja,
 • 2430-23-4027 Nadomestila ZP ENOS – draginja,
 • 2430-23-4028 Nadomestila ZP ISTRABENZ PLIN – draginja,
 • 2430-23-4029 Nadomestilo ZP PLINARNA MARIBOR – draginja.

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE) v 18. členu določa, da če vlada določi najvišjo ceno električne energije, zemeljskega plina ali toplote iz sistema daljinskega ogrevanja, lahko vlada dobaviteljem oziroma distributerjem toplote, ki bi jim ta ukrep povzročil občutno škodo, določi primerno finančno nadomestilo ali drug ukrep z učinkom primernega nadomestila škode. Na podlagi omenjenega člena ZNPOVCE sta bili sprejeti Uredba za določitev nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina in Uredba za določitev nadomestila dobaviteljem električne energije, ki določata način določitve primernega finančnega nadomestila ali drugega ukrepa z učinkom primernega nadomestila škode.

Na navedenih projektih se zaradi novih vlog dobaviteljev za mesec februar 2023 poveča izhodiščna vrednost projektov. Sredstva v višini 57.497.689,14 EUR se iz evidenčnega projekta št. "2430-23-4000 Nadomestilo električne energije – draginja" prenesejo na projekte za posamezne dobavitelje električne energije. Sredstva v višini 25.847.418,24 EUR iz evidenčnega projekta št. "2430-23-4001 Nadomestila zemeljskega plina – draginja" pa na projekte za posamezne dobavitelje zemeljskega plina.

Vrednost za izplačilo nadomestila dobaviteljem v letu 2023 za električno energijo je ocenjena na 216,7 mio EUR, za nadomestila za zemeljski plin pa v višini 90,0 mio EUR.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika