Novica

Novi evropski energetski menedžerji predvideli za 21 GWh prihrankov energije

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ob zaključku šestega izobraževanja EUREM je Slovenija bogatejša za 24 evropskih energetskih menedžerjev.

V petek, 14. junija 2013, se je zaključilo že šesto izobraževanje za evropske energetske menedžerje (EUREM). 121 evropskim energetskim menedžerjem iz preteklih izobraževanj se je tako pridružilo 24 novih, ki sta jim priznanja na zaključni prireditvi podelila mag. Silvo Škornik iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor in direktor Instituta »Jožef Stefan« prof. dr. Jadran Lenarčič.


Osnovni cilj izobraževanja EUREM (http://si.eurem.net/), ki ga v Sloveniji izvaja Center za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan«, je omogočiti vsem zainteresiranim celovit pregled nad področji delovanja energetskega menedžerja in pridobitev ustreznih znanj za uspešno gospodarjenje z energijo ter jih spodbuditi k medsebojnemu sodelovanju v okviru mreže evropskih energetskih menedžerjev. Program EUREM so leta 1997 razvili in certificirali v Nemčiji, kasneje pa se je v okviru projekta EUREM razširil še v Avstrijo, Veliko Britanijo in na Portugalsko. Konec leta 2006 je začelo omenjeno izobraževanje v sklopu projekta EUREM.NET uvajati še devet drugih evropskih držav, med njimi tudi Slovenija. Do danes je omenjeno izobraževanje uspešno zaključilo že več kot 3.000 evropskih energetskih menedžerjev iz devetnajstih držav.


V Sloveniji je izobraževanje EUREM od leta 2008 dalje uspešno zaključilo 145 evropskih energetskih menedžerjev. Skupni potencial za zmanjšanje rabe energije zaradi izvedbe ukrepov iz njihovih projektnih nalog je ocenjen na 196,7 GWh oz. 14,9 milijonov evrov letno, zmanjšanje emisije CO2 pa na 117,2 kt na leto. Slovenija je med državami, kjer potekajo izobraževanja EUREM, vodilna po številu evropskih energetskih menedžerjev na število prebivalcev, obenem pa je s sedmimi nagradami vodilna tudi po številu prejetih nagrad na evropskih natečajih EUREM. Aprila letos se je tako na mednarodni konferenci EUREM v Nurembergu v Nemčiji med dobitnike nagrad vpisal tudi Aljaž Bratina, Pošta Slovenije, ki je za Strategijo energetske učinkovitosti Pošte Slovenije prejel glavno nagrado v kategoriji velikih podjetij, priznanji pa sta prejela še Boštjan Pavlič, Luka Koper, in Peter Ušeničnik, Schneider Electric.

Podrobnejše informacije o izobraževanju EUREM lahko dobite pri mag. Barbari Petelin Visočnik ali mag. Borisu Sučiću.


© 2012 - 2022 Portal Energetika