Novica

Novi ugodnejši krediti Eko sklada za okoljske naložbe

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv, katerega predmet so ugodni krediti občanom za različne okoljske naložbe, ki jih bo po novem za določene ukrepe mogoče odplačati v daljšem času, to je do 20 let.

Javni poziv velja do objave zaključka v Uradnem listu Republike Slovenije.

V okviru novega javnega poziva 59OB17 obrestna mera ostaja trimesečni EURIBOR +1,3 %. Glavno spremembo predstavlja podaljšana odplačilna doba, ki je odslej podaljšana na največ 20 let in velja za naložbe v gradnjo ali nakup nizkoenergijske in skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe ali za obsežnejšo prenovo stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov tega javnega poziva. Pri tem znaša zavarovalna premija 2,39 % za odplačilno dobo od 10 do manj kot 15 let in 2,82 % za odplačilno dobo od 15 do 20 let. Najvišji znesek dodeljenega kredita na posamezno vlogo znaša 40.000 EUR.

Upravičena oseba lahko prejme kredit za naložbe, ki še niso izvedene in zanje še ni prejela kredita Eko sklada. Informativni izračun za kredit je na voljo na spletni strani Eko sklada.

Občani lahko za namene, za katere so na voljo nepovratna sredstva, pridobijo tako kredit kot tudi nepovratna sredstva Eko sklada.

Podrobnosti

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika