Novica

Nujnost povečanja zanesljivosti prenosnega elektroenergetskega omrežja severne Primorske

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Celotna severna Primorska se napaja le po enem dvosistemskem 110 kV daljnovodu, ki poteka med Divačo in Ajdovščino. Ta povezava zagotavlja električno energijo več kot 60.000 odjemalcem električne energije, od gospodinjstev do gospodarstva. V začetku februarja, ko je Slovenijo zajelo neurje z žledom, se je izkazala ranljivost napajanja severne Primorske z električno energijo. V družbi ELES si že vrsto let prizadevajo za dokončanje posodobitve daljnovoda med Sežano in Vrtojbo, ki bi povečal zanesljivost prenosa električne energije. Stabilno in moderno prenosno elektroenergetsko omrežje je ključnega pomena za nenehno zagotavljanje prenosa električne energije do distribucijskega omrežja.

Dogodki iz letošnjega meseca februarja so v vsej svoji moči odkrili ranljivost prenosnega elektroenergetskega omrežja na severnem Primorskem. Zaradi ujme in žledu je prišlo do poškodbe 110 kV daljnovodu med Cerknim in Idrijo, preko katerega se posredno napaja tudi severna Primorska. Izpad slednjega daljnovoda iz prenosnega omrežja je povzročil kritične razmere za zanesljiv prenos električne energije na območje severne Primorske. To območje se z električno energijo napaja le po enem dvosistemskem 110 kV daljnovodu, ki poteka med Divačo in Ajdovščino. V primeru okvare ali izpada omenjene povezave bo to povzročilo prekinitev napajanja 60 tisoč odjemalcev na področju severne Primorske. Brez električne energije bi tako bila gospodinjstva in gospodarstvo, kar bi za severno Primorsko nedvomno pomenilo veliko gospodarsko škodo. Ob vsaki vremenski ujmi, silovitejšem vetru, nevihti, udarih strel se lahko zgodi, da bo prišlo do izpada električne energije odjemalcev na severnem Primorskem. V kolikor pa bi prišlo do resne poškodbe ali celo in podrtja edine 110 kV povezave med Ajdovščino in Novo Gorico, bi to povzročilo prekinitev napajanja velikega števila odjemalcev severne Primorske.

V družbi ELES si zato že vse od leta 2004 prizadevajo dokončati posodobitev 110 kV daljnovoda med Sežano in Vrtojbo, ki bi okrepila zanesljivost prenosnega elektroenergetska omrežja na severnem Primorskem. Z dokončanjem posodobitev daljnovoda bi tako zagotovili bolj zanesljivo in stabilno električno energijo za celotno severno Primorsko. Po zapletih z gradbenim dovoljenjem v letu 2007 se je družba ELES skupaj z resornim ministrstvom odločila za celovito rešitev na področju Renč. Tako je bil v letu 2010 sprejet sklep Vlade RS o začetku postopka priprave Državnega prostorskega načrta (DPN). Trenutno je projekt v fazi priprave osnutka DPN.  

Direktor družbe ELES Aleksander Mervar je izpostavil: »Zaradi nedokončanega daljnovoda med Sežano in Vrtojbo so poleg zanesljivosti napajanja odjemalcev z električno energijo povečani tudi stroški obratovanja, saj zaradi velike obremenjenosti edine povezave med Divačo in Ajdovščino v tem delu prenosnega omrežja nastajajo tudi nesorazmerno visoki stroški izgub električne energije. Na letni ravni ti dodatni stroški izgub znašajo milijon evrov, kar se odraža v višji končni ceni električne energije za končnega uporabnika v Sloveniji.«

V družbi sistemskega operateja prenosnega omrežja še poudarjajo, da je v veliki meri onemogočeno tudi redno vzdrževanje elektroenergetskih prenosnih naprav na območju severne Primorske, kar dodatno povečuje tveganje izpada le-teh. Z dokončanjem prenove v Renčah bo zaključena tudi 110 kV povezava med Sežano in Vrtojbo. S tem bodo v družbi ELES lahko ponovno zagotovili neodvisnost napajanja severne Primorske, do takrat pa ostajajo visoki stroški obratovanja in visoka tveganja izpada dobave električne energije odjemalcev na tem področju.

Stabilno in moderno prenosno elektroenergetsko omrežje je ključnega pomena za nenehno zagotavljanje prenosa električne energije za vse uporabnike v Sloveniji. V družbi ELES bodo v letošnjem letu za posodobitev in izgradnjo namenili 40 milijonov evrov, od tega osem milijonov za odpravo škode po havariji februarja letos, z namenom, da bodo še naprej lahko zagotavljali zanesljiv prenos električne energije.


Vir: ELES


© 2012 - 2023 Portal Energetika