Novica

Obisk predstavnikov skupine Renault

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Danes sta državni sekretarj mag. Klemen Grebenšek in ministrica za okolje in prostor Irena Majcen na Ministrstvu za infrastrukturo sprejela g. Denisa Le Vota, direktorja prodaje in marketinga v skupini Renault za Evropo.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 15. 03. 2015.

Denis le Vot je prisotne seznanil, da danes družba Renault Nissan Slovenija uradno pričenja z aktivnostmi za plasma električnih vozil na slovenski trg. Pri tem je francoski gost izpostavil bogate izkušnje, ki jih imajo z uvajanjem električne mobilnosti v različnih državah po Evropi.

Sogovorniki so se strinjali, da elektrifikacija prometa pomembno prispeva k doseganju energetskih ciljev, in sicer k učinkovitejši rabi energije oz. prihrankom energije in rabi OVE v prometu ter tudi okoljskim ciljem, to je zmanjševanju onesnaženosti zraka (trdni delci PM10 in dušikovi oksidi NOx), zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter zmanjševanju hrupa in drugim ciljem kot je manjša energetska odvisnost in razvoj novih poslovnih priložnosti. Zato elektrifikacija prometa predstavlja najpomembnejši steber Energetskega koncepta razvoja energetike v Sloveniji do leta 2050, ki je v pripravi.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika