Novica

Objava Smernic za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo smernice za energetsko pogodbeništvo, čigar projekti bodo eden ključnih finančnih inštrumentov energetske sanacije stavb v okviru izvajanja Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, ki je bil potrjen v decembru 2014 s strani Evropske Komisije.

Vgradnja delilnikov za ogrevanje in toplo vodo se nanaša samo na večstanovanjske stavbe s štirimi ali več stanovanji.

Direktiva o energetski učinkovitosti vzpostavlja več ukrepov, med katerimi je tudi vzpostavitev vodilne vloge javnega sektorja pri energetski prenovi stavb. Direktiva v 18. in 19. členu nalaga državam članicam, da:

  • podpirajo javni sektor pri sprejemanju ponudb za energetske storitve, zlasti za izvedbo prenove stavb, ter
  • sprejemajo ukrepe za odpravo regulativnih in neregulativnih ovir za energetsko učinkovitost zlasti z namenom, da se  posamezni javni organi ne odvrnejo od naložb v izboljšanje energetske učinkovitosti in od uporabe pogodbenega zagotavljanja prihranka energije in drugih mehanizmov financiranja s tretje strani na dolgoročni pogodbeni osnovi.

Za izpolnjevanje te obveznosti je Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z Ministrstvom za finance in strokovno javnostjo pripravilo gradivo, ki predstavlja pojasnila, navodila in priporočila za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva.

Energetska obnova stavb v javni lasti z zasebnim kapitalom v okviru energetskega pogodbeništva predstavlja javno-zasebno partnerstvo na področju učinkovite rabe energije, ki pa je v Sloveniji še relativno nerazvito. Pravne podlage instrument sicer omogočajo, vendar se zaradi pomanjkanja izkušenj in precej odprtih vprašanj, kot so knjigovodsko-računovodska, ter zaradi tega večjih tveganj in transakcijskih stroškov, v praksi še skoraj ne izvaja. Namen smernic je, da se lastnikom oz. upravljavcem stavb javnega sektorja ta inštrument predstavi in pokaže, kako se ge izvede.

Projekti energetskega pogodbeništva bodo eden ključnih (finančnih) inštrumentov energetske sanacije stavb v prihodnje tudi v okviru izvajanja Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (OP EKS 2014-2020), saj se na ta način v financiranje ukrepov učinkovite rabe energije v večji meri vključi zasebni kapital in s tem multiplicira vložena javna sredstva ter doseže večje prihranke energije na enoto spodbude za investicijo.

Smernice se bodo nadgrajevale v skladu s prakso, predvsem s strani t. i. tehnične pisarne, ki bo izvajala te projekte na državnih stavbah.

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika