Novica

Objavljen dodaten rok za oddajo prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

V okviru "Poziva k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA (TP ELENA)" je objavljen dodaten rok za prijavo upravičencev, in sicer 26. 7. 2019.

Naslednji roki za prijavo so 30. 9. 2019 in 18. 11. 2019.

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča potencialne koristnike, da se lahko prijavijo na dodaten rok za oddajo predlogov operacij z namenom pridobitve nepovratnih sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA za pripravo ekonomske in tehnične dokumentacije za operacije celovitih energetskih prenov javnih stavb ožjega in širšega javnega sektorja v lasti države.

Naslednji roki za prijavo so 26. 7. 2019, 30. 9. 2019 in 18. 11. 2019. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev TP ELENA.

Projekt je namenjen hitrejši pripravi in izboljšanju kakovosti ekonomske in tehnične dokumentacije za projekte celovite energetske prenove stavb ožjega in javnega sektorja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«.

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani objavljenega poziva, kjer je na voljo vsi prijavni obrazci in pripadajoča dokumentacija.

Za dodatna pojasnila in morebitna vprašanja se lahko obrnete na ekipo Skupine ELENA preko e-pošte: Opens window for sending emailmzi.tp-elena(at)gov.si.

Podrobnosti

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika