Novica

V prvih sedmih mesecih 2016 večja proizvodnja električne energije

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Prevzem električne energije na javnem omrežju Slovenije je v obdobju januar - julij 2016 bil za 6,6 % večji kot v enakem obdobju leta 2015. V prvih sedmih mesecih 2016 je bila neto poraba električne energije v Sloveniji za 1,4 % večja, izvoženo pa je bilo za 15 % več električne energije kot v enakem obdobju leta 2015.

Ministrstvo, pristojno za energijo, na mesečni ravni objavlja podatke iz bilance električne energije na distribucijskem in prenosnem omrežju na nacionalnem nivoju Slovenije. Objavljeni so podatki do meseca julija 2016.


V prvih sedmih mescih leta 2016 je znašal prevzem električne energije 14.113 GWh, od tega je prevzem od proizvodnje v Sloveniji znašal 9.177 GWh oz. 65 % in uvoz 4.936 GWh oz. 35 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju, ki je znašal 8.487 GWh oz. 60 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju v višini 690 GWh oz. 5 % vse prevzete električne energije. Uvoz električne energije je bil v večini zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Prevzem električne energije od proizvodnje v Sloveniji je bil v obdobju januar - julij 2016 za 18 % večji kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Razlog je večja proizvodnja iz HE na prenosnem omrežju (+ 24 %), večja proizvodnja iz NEK Krško (+ 25 %) ter večja proizvodnja iz TE na prenosnem omrežju (+ 2 %). Zaradi večje domače proizvodnje je bila potreba po uvozu energije manjša, v prvih 7. mesecih 2016 je tako bilo uvoženo 505 GWh (- 9 %) električne energije manj kot v obdobju 1-7 2015.


Neto poraba električne energije v Sloveniji je v obdobju januar - julij 2016 znašala 7.703 GWh in je predstavljala 57 % bruto porabe, izvoz pa je znašal 5.926 GWh oz. 43 % bruto porabe. Poraba električne energije odjemalcev, priključenih na distribucijsko omrežje je znašala 6.309 GWh, poraba neposrednih odjemalcev na prenosnem omrežju pa 1.172 GWh. Odjem črpalne elektrarne ČHE Avče je znašal 221 GWh. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v obdobju januar - julij 2016 znašale 485 GWh, kar znaša dobre 3 % bruto porabe električne energije.


Poraba električne energije distribucijskih odjemalcev se je v obdobju januar - julij 2016 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 povečala za 2,2 %, medtem ko se poraba neposrednih odjemalcev na prenosnem omrežju v tem obdobju zmanjšala za 2,6 %. Izvoz električne energije je bil večji za 766 GWh oz. 15 %. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju so bile v obdobju januar - julij 2016 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 manjše za 1 %.

Podrobnejši prikaz bilance električne energije v Sloveniji na mesečnem nivoju je na razpolago v statističnih časovnih vrstah:


© 2012 - 2024 Portal Energetika