Novica

Oblikovanje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov v letu 2019

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 23. redni sprejela sklep glede obveznih rezerv nafte in njenih derivatov v letu 2019. Podatek se uporablja pri izdelavi letne energetske bilance RS.

V sklepu je določeno, da se v letu 2019 oblikujejo obvezne rezerve nafte in njenih derivatov v višini, ki ustreza dnevnemu povprečnemu neto uvozu za 90 dni v letu 2018. To pomeni minimalno količino 611.050 ton ekvivalenta surove nafte, ki se zagotavlja kot neosvinčeni motorni bencin super 95, dizelsko gorivo, kurilno olje – ekstra lahko, gorivo JET A1 in kurilno olje – srednje. V navedeni količini so upoštevane že doslej oblikovane količine obveznih rezerv.

Obvezne rezerve nafte in njenih derivatov morajo doseči minimalno stanje zalog najpozneje 1. aprila 2019. Omenjene rezerve se financirajo iz sredstev posebnega nadomestila za izvajanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov.

Pri izračunavanju minimalnih zalog se upošteva poraba vseh naftnih derivatov na podlagi podatkov energetske statistike, ki jih zbira Statistični urad Republike Slovenije. Izračunavanje se opravi v skladu s Pravilnikom o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov. V letu 2018 je bila namreč domača poraba naftnih derivatov po zadnjih razpoložljivih podatkih Statističnega urada 2.326.898 ton, kar v ekvivalentu surove nafte znese 2.478.146 ton.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika