Novica

Obratovanja NEK za mesec februar 2014

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Poročilo o delovanju Nuklearne elektrarne Krško za mesec februar 2014.

NEK je v februarju 2014 proizvedla 490876,4 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 465923,0 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,29% večja od načrtovane (460000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v februarju 2014 segrevala povprečno za 0,5 ºC in največ za 0,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v februarju znašal 0,43 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca februarja pa 1,01 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v februarju znašal 0,00926 % (letne omejitve), do konca februarja pa 0,019 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v februarju je znašal 0,07 % letne omejitve oziroma do konca februarja 0,19 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 31 paketov (6,448 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2021 Portal Energetika