Novica

Obseg obveznih rezerv nafte in njenih derivatov v letu 2015

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Vlada določila obseg obveznih rezerv nafte in njenih derivatov v letu 2015.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 8. aprila 2015.

Vlada RS je danes na redni seji določila, da se v letu 2015 oblikujejo obvezne rezerve nafte in njenih derivatov v višini, ki ustreza dnevnemu povprečnemu neto uvozu za devetdeset dni v letu 2014 in pomeni minimalno količino 590.856 ton ekvivalenta surove nafte, ki se zagotavlja kot neosvinčeni motorni bencin super 95, dizelsko gorivo, kurilno olje – ekstra lahko, gorivo JET A1 in kurilno olje – srednje.


V navedeni količini so upoštevane že doslej oblikovane količine obveznih rezerv.

Obvezne rezerve nafte in njenih derivatov morajo doseči minimalno stanje zalog, določenih v prejšnjem odstavku, najpozneje 1. aprila 2015.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika