Novica

Obvestilo Eko sklada o delnem zaključku javnega poziva 24SUB-OB14

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ekosklad obvešča prijavitelje, da je z dnem 16.04.2014 niso več možne prijave za nepovratne finančne spodude za nove naložbe rabe OVE in URE za stanovanjske stavbe in sicer za ukrepe gradnje ali nakupa pasivne oz. skoraj nič energijske stanovanjske stavbe in nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oz. skoraj nič energijskem razredu.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad,  je v Uradnem listu RS dne 16.04.2014 objavil, da je Javni poziv 24SUB-OB14 (Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb) v delu, ki se nanaša na ukrep I.a - gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič energijske stanovanjske stavbe in na ukrep J - nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem razredu, zaključen, ker so zaprošene nepovratne finančne spodbude vlagateljev že presegle vsa sredstva, ki so bila razpisana za navedena ukrepa.

Za vse ostale ukrepe na tem razpisu so prijave še možne do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS oz. najkasneje do 31.12.2014. Prav tako so v celoti odprti še javni pozivi za večstanovanjske stavbe (25SUB-OB14) in za električna vozila (26SUB-OB14).

Vir: Eko sklad
© 2012 - 2024 Portal Energetika