Novica

Obvestilo o delnem zaključku Javnega poziva 25SUB-OB14

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Javni poziv 25SUB-OB14 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb, je delno zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, da je Javni poziv 25SUB-OB14 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 15/2014) v delu, ki se nanaša na višje spodbude (do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več od omejitve v absolutnem znesku) za posamezne naložbe na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka, zaključen, ker so zaprošene nepovratne finančne spodbude vlagateljev za te naložbe že presegle vsa razpisana sredstva Sklada za podnebne spremembe.

Vlagateljem, ki bodo vlogo na navedeni javni poziv za izvedbo naložbe na območju s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka oddali po objavi tega delnega zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 38/2014, bo nepovratna finančna spodbuda lahko dodeljena, vendar le do višine, ki velja za ostala območja v Republiki Sloveniji (do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več od omejitve v absolutnem znesku).

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika