Novica

Obvestilo o zaključku javnega razpisa energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti (LS2)

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« se z današnjim dnem zaključuje. Morebitne vloge na javni razpis, ki prispejo po objavi tega obvestila, bodo zavržene. Znani so rezultati drugega odpiranja, kjer je uvrščenih 45 upravičencev iz 30 občin v skupni višni 10,8 mio EUR dodeljenih sredstev.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor kot izvajalec javnega razpisa
»Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb,  ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2013 dne 01.02.2013 (spremembe in dopolnitve objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije št. 16/2013 dne 22.02.2013 ter št. 20/2013 dne 08.03.2013), obvešča javnost, da se z današnjim dnem razpis zaključuje.

 

Upravičencem, ki so pravočasno oddali vlogo do roka za drugo odpiranje vlog, 6. maja 2013, bodo izdani sklepi o izboru in dodelitvi nepovratne finančne spodbude.

 

Morebitne vloge na javni razpis, ki prispejo po objavi tega obvestila, bodo zavržene.


Rezultati drugega odpiranja s seznamom upravičenencev in višino dodeljenih sredstev so objavljeni na povezavi.


© 2012 - 2024 Portal Energetika