Novica

Obvezne rezerve nafte in njenih derivatov za leto 2012

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Vlada RS je danes na 10. redni seji določila, da se v letu 2012 oblikujejo obvezne rezerve nafte in njenih derivatov v višini, ki predstavlja 90 dni povprečne porabe v letu 2011.


Na podlagi četrtega odstavka 21a. člena Zakona o blagovnih rezervah (uradno prečiščeno besedilo) /ZBR-UPB2/ (Uradni list RS, št. 96/09) se obvezne rezerve nafte in njenih derivatov oblikujejo in zagotavljajo po proizvodih, vrstah in količinah, ki jih za vsako koledarsko leto določi Vlada RS na predlog ministrstva, pristojnega za preskrbo.


Vlada Republike Slovenije določa, da se v letu 2012 oblikujejo obvezne rezerve nafte in njenih derivatov v višini, ki predstavlja 90 dni povprečne porabe v letu 2011:

  • 139.585 ton neosvinčen motorni bencin super 95 (I. skupina),
  • 442.656 ton dizelsko gorivo, kurilno olje – ekstra lahko in JET A1 (II. skupina),
  • 1.956 ton kurilno olje – srednje (III. skupina).

Obvezne rezerve nafte in njenih derivatov morajo doseči minimalno stanje zalog, določenih v prejšnjem odstavku, najkasneje 31.7.2012. V navedenih količinah so upoštevane že doslej oblikovane količine obveznih rezerv.

 

Glede na povprečno porabo v letu 2011 in dejanske zaloge dne 31.12.2011 je potrebno v I. skupini naftnih derivatov količine zmanjšati za 2.378 ton, v II. skupini povečati za 21.930 ton in v III. skupini zmanjšati za 283 ton. Skupne količine je potrebno povečati za 19.468 ton.

Kakovost oblikovanih obvezni rezerv mora ustrezati kakovosti kot jo za posamezno gorivo določajo veljavni predpisi.


Podrobnosti v sprejetem vladnem gradivu


© 2012 - 2021 Portal Energetika