Novica

Odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pripravo smernic za srednjeročno strategijo slovenske energetike

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s pripravo smernic za srednjeročno strategijo slovenske energetike.

V odgovoru Vlade RS je navedeno, da je bil dokument, poimenovan »Smernice za izdelavo srednjeročne strategije slovenske energetike do leta 2020 s predlogi ukrepov«, posredovan in predstavljen Vladi RS in Ministrstvu za infrastrukturo kot prispevek k pripravi Energetskega koncepta Slovenije. Kot je razbrati iz besedila, so avtorji dokument pripravili na lastno pobudo.

Na Ministrstvu za infrastrukturo se pripravlja Energetski koncept Slovenije na podlagi Energetskega zakona, ki ga bo Vlada RS predlagala Državnemu zboru v sprejem. Ministrstvo za infrastrukturo namerava pri pripravi Energetskega koncepta Slovenije omogočiti sodelovanje čim širšega kroga subjektov ter prejemati mnenja in predloge strokovne, zainteresirane in ciljne javnosti v zvezi z dolgoročno strategijo.

Pri postavljanju razvojnega koncepta slovenske energetike bodo ključni odgovori kako zagotoviti konkurenčno, okoljsko sprejemljivo in zanesljivo energetiko, z določenimi srednjeročnimi in dolgoročnimi cilji. To bo strateški dokument z usmeritvami za naslednjih 20 let in okvirno za 40 let. Pri tem bodo upoštevane tudi usmeritve in zaveze, ki so sprejete na EU ravni glede zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in ostalih podnebnih in energetskih politik. Energetski koncept Slovenije bo stremel k zagotavljanju čim bolj učinkovite rabe energije, dekarbonizacije proizvodnje elektrike do 2055, zmanjšanju uvozne odvisnosti za fosilna goriva, čim večji uporabi obnovljivih virov energije za ogrevanje in povečevanju električne mobilnosti v prometu.

Vlada RS si bo še naprej prizadevala za transparentno politiko, ki bo služila vsem državljanom in bo zagotavljala dobre temelje za razvoj gospodarstva. Posebej je to pomembno pri razvoju energetske politike, ki je temelj razvoja gospodarstva in ključna pri dobrobiti vseh državljanov.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika