Novica

Odgovor na pobudo in vprašanje glede daljnovoda Okroglo – Videm

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na pisno pobudo in vprašanje državnega svetnika Uroša Brežana v zvezi z iskanjem alternativnih rešitev glede energetske povezave daljnovoda Okroglo-Videm.

Pobuda državnega svetnika se glasi: »Proučijo naj se alternativne energetske povezave med Slovenijo in Furlanijo Julijsko krajino, ki ne bi tako grobo posegale v prostor, naravno okolje in tako bistveno omejevale razvojnih potencialov prizadetega območja, kot daljnovod Okroglo-Videm«.


V odgovoru je pojasnjeno, da je Evropska komisija potrdila seznam evropskih infrastrukturnih energetskih projektov skupnega interesa (PCI projekti), na katerem je med sedmimi slovenskimi PCI projekti tudi projekt daljnovoda Okroglo – Videm. Skladno z zakonodajo mora Komisija izdati nezavezujoče smernice, v katerih državam članicam poda usmeritve za oblikovanje zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov za racionalizacijo postopkov okoljske presoje in za zagotovitev skladne uporabe postopkov okoljske presoje.


Postopek priprave državnega prostorskega načrta za daljnovod Okroglo – Videm se še ni pričel, saj bo pobuda s strani Direktorata za energijo dana, ko bo znano, kakšen postopek bo veljal za PCI projekte. Postopek celovite presoje vplivov na okolje poteka sočasno s pripravo prostorskega načrta in se zaključi z odločbo, s katero ministrstvo, pristojno za okolje potrdi ali zavrne sprejemljivost načrta. Omenjeno pomeni tudi to, da se že v fazi preverjanja variant prostorskega načrta s pomočjo postopka celovite presoje vplivov na okolje izločijo vse variante, ki bi grobo posegale v prostor, naravno okolje in tako bistveno omejevale razvojne potenciale prizadetega območja. Ne glede na to, da še ni znan postopek, ki bo veljal za PCI projekte, iz omenjenega postopka gotovo ne bo izvzet postopek okoljskega presojanja, saj je le-ta predpisan s strani EU in ga mora naša država upoštevati v našem pravnem redu.


© 2012 - 2022 Portal Energetika