Novica

Odgovor na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z zvišanjem prispevka za OVE

Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z zvišanjem prispevka na obnovljive vire energije.

V dokumentu so začrtani ključni elementi, s katerimi usmerjamo prehod Slovenije v nizkoogljično družbo.

Poslanec Marijan Pojbič je v zvezi z zvišanjem prispevka na obnovljive vire energije vprašal Vlado Republike Slovenije, kje je pri tem ukrepu več socialne države in ali je povišanje tega prispevka še en dokaz, da namerava Vlada Republike Slovenije slovenskega državljana spraviti na beraško palico.

Vlada odgovarja, da je predlog nove Uredbe o prispevkih za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom podlaga za uvedbo nove podporne sheme za znižanje prispevka OVE in SPTE, ki ga plačujejo za porabo električne energije energetsko intenzivna podjetja v Sloveniji. Gre za izvedbo ukrepa, ki ga dopuščajo pravila za državne pomoči za okolje in energijo in se sprejema z namenom povečevanja konkurenčnosti podjetij z visokimi stroški električne energije in ohranjanja delovnih mest.

Na konkurenčnost elektro-intenzivnih podjetij, ki so izpostavljena mednarodni trgovini, zelo vpliva cena električne energije. V ceni dobavljene električne energije predstavlja pomemben del tudi prispevek za spodbujanje elektrike iz obnovljivih virov energije. V veliko državah članicah so zato začeli taka podjetja deloma oproščati plačevanja tega prispevka.

Nova uredba je bila napovedana že poleti lani, po sprejemu novih Smernic za državno pomoč varstvo okolja in energijo. Z uredbo se zagotavlja, da bodo podjetja, ki so upravičena do olajšave, plačala le 30% prispevka OVE in SPTE na električno energijo. Razbremenitev pa se prenese na ostale porabnike elektrike tako v gospodarstvu, kjer niso tako intenzivni porabniki elektrike, kot tudi na gospodinjstva. Gospodinjstva (z obračunsko močjo 7kW) bodo zaradi tega plačevala mesečno za 1,35 EUR višji prispevek OVE in SPTE.

Vir: MzI


© 2012 - 2023 Portal Energetika