Novica

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s skladiščenjem radioaktivnih odpadkov NEK

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 21. redni seji odgovorila poslancu Alešu Liscu v zvezi s skladiščenjem radioaktivnih odpadkov Nuklearne elektrarne Krško, natančneje dogovora s Hrvaško v zvezi s skupnim odlagališčem.

Vlada odgovarja poslancu Alešu Liscu v zvezi s skladiščenjem radioaktivnih odpadkov Nuklearne elektrarne Krško, natančneje dogovora s Hrvaško v zvezi s skupnim odlagališčem.

V skladu s pogodbo med državama o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, pogodbenici soglašata, da bosta zagotovili učinkovito skupno rešitev za razgradnjo in za odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz NEK z gospodarskega stališča in s stališča varovanja okolja. Če se pogodbenici do konca redne življenjske dobe ne dogovorita o skupni rešitvi odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva, se obvezujeta, da bosta najkasneje v dveh letih po tem roku končali s prevzemom in odvozom radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva z lokacije NEK, in to vsaka polovico (sedmi odstavek).

Na zadnjem zasedanju meddržavne komisije sta se pogodbenici glede odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) iz NEK dogovorili, da mora koordinacijski odbor za spremljanje izvajanja tretje revizije Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK in izrabljenega jedrskega goriva in Programa razgradnje NEK, nadaljevati iskanje rešitve o podrobnih pogojih, pod katerimi bi se lahko izvedel projekt skupnega odlagališča,  septembra 2019 pa pisno obvestiti predsednika hrvaške in slovenske delegacije meddržavne komisije, ali so našli možno rešitev glede skupnega odlaganja NSRAO.  V primeru, da do dogovora o skupni rešitvi za odlaganje NSRAO namreč ne pride, bo Republika Slovenija dolžna sama poskrbeti za odlaganje NSRAO, in sicer v roku, določenim z meddržavno pogodbo.

Iz poročila NEK na zadnjem zasedanju meddržavne komisije je razvidno, da je bil projekt suhega skladiščenja izrabljenega goriva v letu 2017 realiziran 15 % (načrtovano 15 %), v letu 2018 pa 20 % (načrtovano 35 %). Investitor suhega skladišča je NEK, zato imajo sami več informacij v zvezi z investicijo. Slovensko delegacijo meddržavne komisije NEK sestavlja pet članov, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije. Predsednica slovenske delegacije meddržavne komisije je po vladnem sklepu ministrica, pristojna za energijo, mag. Alenka Bratušek. V delegaciji je tudi predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve in predstavnik lokalne skupnosti. Preostala dva člana sta predstavnika ministrstva, pristojnega za energijo. Direktor Uprave RS za jedrsko varnosti je član koordinacijskega odbora za spremljanje izvajanja tretje revizije Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK in izrabljenega jedrskega goriva in Programa razgradnje NEK, ter redno vabljen na zasedanja meddržavne komisije. Ministrstvo, pristojno za okolje, je ves čas aktivno vključeno v vsa strokovna dogajanja v zvezi z zasedanji meddržavne komisije, in s tem tudi v spremljanje vseh pomembnih vprašanj na področju okoljske problematike v zvezi z radioaktivnimi odpadki iz NEK.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika