Novica

Odgovor na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz Direktive 2012/27/EU

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji 8. redni seji sprejela odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti.

Evropska komisija je v uradnem opominu  opozorila, da Republika Slovenija ni izpolnila obveznosti, ki izhajajo iz Direktive 2012/27/EU ter pozvala, da v skladu z 258. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije predloži svoje pripombe in pojasnila.

Vlada je na pripombe odgovorila v daljšem gradivu, kjer je pojasnila ustrezne slovenske predpise, postopke in ravnanja v primeru očitanih pomanjkljivosti.

Celotno gradivo je zainteresiranim novinarjem na voljo na v Službi za odnose z javnostmi na Ministrstvu za infrastrukturo.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika