Novica

Odgovor Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije zaradi nesprejetih ustreznih ukrepov za izpolnitev obveznosti Direktive o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nesprejetih ustreznih ukrepov za izpolnitev obveznosti Direktive o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo.

Republika Slovenija bo s pripravo in predvsem celovitim uresničevanjem sedmih načrtov za kakovost zraka odpravila vse kršitve, ki jih Komisija navaja v tem opominu:

Ministrstvi za kmetijstvo in okolje je zasavskim občinam predložilo Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja občinam Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi v začetku decembra 2012, da dajo soglasje k ukrepom, ki jih bodo same izvajale.

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana bo po skupni pripravi na ravni države in mesta dodelan na delavnici v sredini marca 2013.
 
Tudi Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor bo po skupni pripravi na ravni države in mesta izdelan do konca marca 2013. V obravnavo javnosti bo dan v začetku aprila.

Osnutek Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor bo poslan Komisiji v prvi polovici aprila 2013.

7. 2. 2013 se je končala javna obravnava Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje, Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto ter Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota.

Javna obravnava Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj je bila končana 15. 2. 2013.

Občinske ukrepe iz odlokov morajo potrditi še mestni sveti občin, za tem jih lahko sprejme vlada.


© 2012 - 2022 Portal Energetika