Novica

Odgovor Republike Slovenije v zvezi z Direktivo o energetski učinkovitosti stavb

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive o energetski učinkovitosti stavb (prenovitev) v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. 2012/0402).

RS odgovarja, da je direktiva delno že prenesena v nacionalni pravni red (podzakonski akti), vendar je za prenos večine določb prenovljene direktive potrebno sprejeti nov Energetski zakon (EZ-1), ki je od 11. 06. 2013 v javni obravnavi. Komisiji je poslana povezava do  predloga zakona, prav tako je v odgovoru pojasnjeno, da so se določene naloge po direktivi že začele pospešeno pripravljati (npr. v izvajanju je javno naročilo za metodološki okvir za izračunavanje stroškovno optimalnih ravni za minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti stavb in elementov stavb).


© 2012 - 2024 Portal Energetika