Novica

Odgovor RS EK zaradi neizpolnitve obveznosti iz Direktive o energetski učinkovitosti

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor RS v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje EK zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja ter nepravilnega prenosa pravnih aktov EU.

Evropska komisija je Republiko Slovenijo z obrazloženim mnenjem pozvala, da Akcijski načrt za energetsko učinkovitost 2020 in dolgoročno strategijo za prenovo stavbnega sektorja sprejme v roku 2 mesecev od izdanega obrazloženega mnenja.

Glede na to, da sprejem obeh dokumentov do 27. 4. 2015 ni možen, bo Vlada RS tako Evropsko komisijo do zastavljenega roka (27. 4. 2015) obvestila, da:

  • Akcijski načrt za energetsko učinkovitost 2020 je v končni fazi postopka sprejemanja na Vladi RS in bo potrjen predvidoma maja 2015. Evropsko komisijo bomo o sprejemu takoj obvestili.
  • Glede dolgoročne strategije bodo strokovne podlage zaključene do konca aprila 2015. Strategija bo nato predvidoma konec maja 2015 posredovana v javno obravnavo in medresorsko usklajevanje, ter sprejeta na Vladi RS predvidoma poleti 2015.


Vir: MzI


© 2012 - 2021 Portal Energetika