Novica

Odgovor RS na obrazloženo mnenje EK zaradi neizpolnitve obveznosti iz evropske direktive o energetski učinkovitosti stavb

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji s173. redni seji sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije (EK) z dne 26. 1. 2018 zaradi neizpolnitve obveznosti iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb.

Evropska komisija v tem mnenju navaja, da Slovenija ni izpolnila obveznosti iz direktive, ker ni zahtevala, da se prikaže energetska izkaznica za stavbe, v katerih se pogosto zadržuje javnost in niso v lasti ali uporabi javnih organov, zato je pozvala vlado, naj v dveh mesecih od prejema mnenja sprejme ukrepe, potrebne za uskladitev s tem mnenjem.

Vlada v odgovoru pojasnjuje, da je RS pripravila predlog spremembe Energetskega zakona, ki je predvideval dopolnitev 336. člena tako, da bo obveznost namestitve energetske izkaznice veljala tudi za lastnike in najemnike stavb, v katerih se pogosto zadržuje javnost. Vlada je spremembo zakona sprejela 22. 12. 2017 in jo predložila v obravnavo in sprejem Državnemu zboru (DZ) RS po skrajšanem postopku. Na seji DZ dne 15. 2. 2018 je večina poslancev zaradi drugih sprememb zakona glasovala proti sprejemu zakona, zato sprememba zakona ni bila sprejeta. Zaradi tega je vlada 1. 3. 2018 znova sprejela spremembo Energetskega zakona in jo predložila v obravnavo DZ po nujnem postopku. Seja DZ, na kateri bo obravnavan predlog sprememb zakona, bo predvidoma med 16. in 20. aprilom 2018.

Vlada ocenjuje, da bodo nujne spremembe Energetskega zakona sprejete do konca aprila 2018, da bo zakon v Uradnem listu RS objavljen v začetku maja, spremembe pa bodo predvidoma začele veljati do konca maja 2018.

Za zagotovitev izpolnitve obveznosti iz te direktive bo poleg dopolnitve zakona dopolnjen tudi Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, in sicer z navedenimi klasifikacijami objektov, na katere naj bi se obveznost namestitve energetske izkaznice nanašala. Vlada ocenjuje, da bo pravilnik dopolnjen do konca junija 2018 in da bo po objavi v uradnem listu začel veljati do konca julija 2018.

Ministrstvo za infrastrukturo bo Evropsko komisijo sproti obveščalo o napredku pri sprejemanju ukrepov za zagotovitev izpolnitve obveznosti iz drugega odstavka 13. člena direktive o energetski učinkovitosti stavb.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika