Novica

Odgovor RS na obrazloženo mnenje EK zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada je na današnji 143. redni seji sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v pravni red Republike Slovenije.

Oktobra 2014 sprejeta Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva nalaga državam članicam EU sprejetje nacionalnih okvirov politik na tem področju. Slovenija bo to področje uredila s sprejemom nacionalne Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju. 

Republika Slovenija v odgovoru pojasnjuje, da je kot nacionalni okvir politike za razvoj trga v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju in za vzpostavitev ustrezne infrastrukture pripravila ustrezen predpis za prenos direktive v pravni red Republike Slovenije in Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji.

Oba dokumenta sta bila v javni razpravi, ki se je zaključila 3. julija 2017 in tudi že posredovana v medresorsko usklajevanje.

Po zaključku javne razprave in medresorskega usklajevanja bo ustrezen predpis za prenos direktive sprejet predvidoma na zadnji seji Vlade Republike Slovenije v juliju 2017 oziroma najkasneje v septembru 2017. 


Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika