Novica

Odgovor RS na obrazloženo mnenje Evropske komisije glede predložitve ocene možnosti za uporabo soproizvodnje in daljinskega ogrevanja

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji 117. redni seji sprejela odgovor Republike Slovenije na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi nepredložitve celovite ocene možnosti za uporabo soproizvodnje z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje.

Skladno z Direktivo o energetski učinkovitosti (2012/125/ES) je potrebno izdelati Celovito oceno možnosti za uporabo soproizvodnje z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje (člen 14, Priloga VIII). Obveznost je opredeljena v 360. členu Energetskega zakona (EZ-1), ki določa, da Ministrstvo, pristojno za energijo, vsakih pet let pripravi celovito oceno možnosti za uporabo soproizvodnje z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje, ki vključuje opis potreb po ogrevanju in hlajenju ter napoved spreminjanja teh potreb v naslednjih desetih letih, opredelitev potreb po ogrevanju in hlajenju, ki jih je mogoče zadovoljiti s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, delež soproizvodnje z visokim izkoristkom ter oceno pričakovanega prihranka primarne energije, ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti infrastrukture za daljinsko ogrevanje in hlajenje ter povečanje deleža soproizvodnje.


Evropska komisija meni, da s tem, ko Slovenija ni predložila celovite ocene možnosti za uporabo soproizvodnje z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje (t.i. Heat Plan), ni izpolnila svojih obveznosti iz direktive o energetski učinkovitosti.

Republika Slovenija v odgovoru pojasnjuje, da je na javnem razpisu julija 2016 izbrala zunanjega izvajalca Energetski inštitut Hrvoje Požar, ki v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo pripravlja zahtevano poročilo. Evropski komisiji bo končno poročilo posredovano najkasneje do konca februarja 2017.


Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika