Novica

Odgovor RS v predsodnem postopku na Uradni opomin Komisije v zvezi z izvajanjem 20. člena Direktive o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti ter o njeni spremembi

⇒ Rudarstvo ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor RS v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije v zvezi z izvajanjem 20. člena Direktive o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti ter o spremembi Direktive v RS.

Slovenija še ni pripravila popisa zaprtih naprav, vključno z opuščenimi napravami in napravami, ki so bile zaprte pred uveljavitvijo Uredbe o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin, s katero je v svoj pravni red prenesla zahteve EU pravnega reda, vendar si dejavno prizadeva, da ga izvede v najkrajšem možnem času. Nekateri podatki so že zbrani na podlagi predhodnih nalog, ki jih je opravil Geološki zavod Slovenije v letih 2005–2007, druge pa bo pridobil javni zavod, ki mu je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izdalo javno pooblastilo za izvedbo popisa na javnem razpisu. Rok za izdelavo popisa je 31. 7. 2013.


© 2012 - 2024 Portal Energetika